Bij Nader Inzien verwelkomt bijdragen van filosofen (gepromoveerden, promovendi, studenten) die verbonden zijn aan een universiteit of ander wetenschappelijk instituut.

BNI publiceert zowel kortere stukken als long-reads, mits het woordenaantal in dienst staat van de kwaliteit van het stuk. BNI staat open voor allerlei onderwerpen en invalshoeken. De belangrijkste criteria zijn dat het stuk aan de ene kant voldoende filosofische inhoud heeft en aan de andere kant toegankelijk en aantrekkelijk is voor een breder publiek.

Raadpleeg onze richtlijnen voor het schrijven van een goede BNI-bijdrage voordat je met schrijven begint. Stukken kunnen gestuurd worden naar de redactie van BNI: bijnaderinzienblog@gmail.com

Alle aangeboden stukken worden gelezen door ten minste 2 redacteuren en van commentaar voorzien voor (eventuele) publicatie. De redactie behoudt zich het recht voor om ingestuurde bijdragen niet te plaatsen.

Wij verwelkomen ook boekrecensies. Is er een nieuw boek uitgekomen dat je graag zou willen ontvangen & recenseren, neem dan contact met ons op.