Bij Nader Inzien is een onafhankelijke filosofieblog. De filosofische publicaties worden mogelijk gemaakt door een groep vrijwillige redacteuren. Om jou als lezer in de toekomst nog meer filosofische inzichten te bieden, vragen we om je financiële steun.

Geef een eenmalige donatie

Doneer naar eigen wens. Alle steun komt de missie van Bij Nader Inzien ten goede. Bij een eenmalige gift vanaf €50,- maken we je automatisch vriend en ontvang je als blijk van dank een luxe ‘niet zomaar een’-poster ontworpen door Janna en Hilde van Meeusontwerpt (zolang de voorraad strekt).

Crowdfunding doel
€ 2.385,00 / € 2.500,00

Word een vriend

Het is ook mogelijk om ons structureel te steunen met een gift van €5,- per maand. Lees hier wat dat inhoudt. (let op: vriend worden kan vooralsnog alleen met een creditcard)

ANBI

Stichting Bij Nader Inzien heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ingediend. Het geven van een gift wordt hierdoor extra aantrekkelijk. Het bedrag van je gift mag je namelijk 1,25 keer op je inkomen in mindering brengen. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Voor informatie over de ANBI-regeling kun je terecht op de website van de belastingdienst.