Bij Nader Inzien is een onafhankelijke filosofieblog. De filosofische publicaties worden mogelijk gemaakt door een groep vrijwillige redacteuren. Om jou als lezer in de toekomst nog meer filosofische inzichten te bieden, vragen we om je financiële steun.

Geef een eenmalige donatie

Doneer naar eigen wens. Alle steun komt de missie van Bij Nader Inzien ten goede. Bij een eenmalige gift vanaf €50,- heb je de mogelijkheid gebruik te maken van vriend-voordelen.

Crowdfunding doel
€ 260,00 / € 2.500,00

Word een vriend

Het is ook mogelijk om ons structureel te steunen met een gift van €5,- per maand. Daar krijg je dan ook wat voor terug. Lees hier wat dat inhoudt.