De redactie van BNI bestaat momenteel uit
(in alfabetische volgorde):

Daphne Brandenburg (Rijksuniversiteit Groningen)

Blijft iemand die Alzheimer krijgt schuldig voor een vroeger begane misdaad? Wat is de psychologie van morele besluitvorming en laten we ons hierbij leiden door emoties of door morele principes? Op welke verschillende manieren houden mensen elkaar verantwoordelijk en waarom doen ze dit? Daphne is Universitair Docent Ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en geïnteresseerd in onderzoek op het raakvlak van de psychologie en de ethiek. Hiernaast verkent ze graag berglandschappen en gebruikt ze haar pen en papier ook voor minder diepgaande doodles.


Huub Brouwer (Tilburg University & Universiteit Utrecht)

Telt pijn geleden door een muis moreel even zwaar als pijn geleden door een mens? Kunnen supersalarissen ooit verdiend zijn? Is een strikte scheiding tussen private eigendom en publieke macht mogelijk? Is angst voor de dood ooit gerechtvaardigd? Dat zijn een paar vragen waar Huub graag over nadenkt en schrijft. Hij is momenteel universitair docent aan Tilburg University en postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, op het NWO project ‘private eigendom, publieke macht’.

Josette Daemen (Universiteit Leiden)

Hoe moeten we leven? Bij die vraag stond Josette de eerste 25 jaar van haar leven eigenlijk niet veel stil. Ze deed het gewoon. Toen ze van de politicologie, via de politieke theorie, bij de filosofie uitkwam, werd het nadenken over vragen als deze voor haar dagelijkse kost. Wat maakt een mensenleven goed? Wat zijn mensen elkaar onderling verschuldigd? Wat voor rol zou de staat daarin moeten spelen? Josette leidt op het moment een uitstekend leven als promovendus aan Universiteit Leiden, waar ze onderzoek doet naar zekerheid in de politieke filosofie en de ethiek.

Willem van der Deijl (Tilburg University)

In de afgelopen 40 jaar is ons besteedbaar inkomen verdubbeld, maar zijn onze levens er beter van geworden? Willem is in zijn onderzoek gemotiveerd door dit soort vragen. In het bijzonder onderzoekt hij of waarde een subjectief begrip is (dat is het niet), of waarde te reduceren is tot onze ervaringen (dat is het wel), of welzijn van dieren iets anders is dan dat van mensen, en waarom waarde zo moeilijk te meten is. Hij is universitair docent aan de Universiteit van Tilburg.

Eveline Groot (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Hoewel Eveline een voorliefde heeft voor de grote Griekse denkers, is zij niet blind voor de eenzijdige stem in dit denken. Als meer dan de helft van de wereldpopulatie bestaat uit vrouwen, waar zijn alle vrouwenstemmen gebleven in de geschiedenis van de filosofie? En wat betekent het gebrek aan deze geluiden voor de ontwikkeling van ons denken en het mensbeeld dat wij hebben? Dit bevraagt zij in haar promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar zij zich specialiseert in het gedachtegoed van Germaine de Staël (1766­–1817).


Natascha Rietdijk (Tilburg University)

Waarom zouden we experts vertrouwen? Wat betekent het eigenlijk om vrij en zelfstandig kennis te vergaren? En wat voor invloed hebben populisme en manipulatie op hoe we over waarheid denken? Deze kwesties op het grensvlak van politiek en kennis drongen zich een tijdje terug op aan Natascha tijdens het lezen van het nieuws. Van het beantwoorden ervan heeft zij inmiddels haar beroep gemaakt als promovendus aan Tilburg University.

Matthé Scholten (Ruhr-Universität Bochum)

Matthé is geboeid door de grenzen van menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Door zijn liefde voor punkmuziek begon hij al vroeg de vanzelfsprekendheid van sociale normen in twijfel te trekken. Alleen de filosofie kon hem nog redden. Naast zijn gehele studie filosofie werkte hij in de zorg, maar pas tijdens zijn promotieonderzoek besefte hij dat zijn interesses voor filosofie en gezondheidszorg perfect samengaan. Sindsdien richt hij zich op ethische vraagstukken in de psychiatrie, in het bijzonder ethische dilemma’s rondom wilsbekwaamheid en verplichte zorg.

Linde van Schuppen (Radboud Universiteit Nijmegen)

Wat is de relatie tussen taal en denken? Wat is het verschil tussen een idee en een waanidee, tussen een perceptie en een hallucinatie? En hoe zitten verhalen precies in elkaar? Dit zijn de vragen die de huidige obsessies van Linde sturen. Ze studeerde psychobiologie en filosofie en is momenteel promovendus in de taalwetenschappen en doet onderzoek naar verhalen en taal in psychose aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Seppe Segers (Universiteit Gent)

Hoe kunnen we het moreel verschil bepalen tussen een nood en een verlangen? Waarom zouden we belang moeten hechten aan genetisch verwantschap tussen ouders en hun kind? Als het straks mogelijk wordt om een embryo te laten ontwikkelen in een uitwendige baarmoeder, welke ethische vragen moeten we ons dan stellen? Seppe Segers werkt hoofdzakelijk rond dit soort filosofische vragen, met een bijzondere focus op bio-ethische thema’s. Hij is verbonden aan de Universiteit Gent als postdoctoraal onderzoeker en is secretaris van het Bioethics Institute Ghent (BIG).

Lianne Tijhaar (hoofdredacteur)

Lianne wilde pedagoog worden, tot ze op een dag niet meer zag waarom we bepaald gedrag afkeuren en ander gedrag juist niet. Wat is normaal en wie bepaalt dat? Waarom straffen we? Waarom was zij zelf eigenlijk geen crimineel geworden? Ze besloot filosofie te gaan studeren en heeft zich altijd vanuit haar maatschappelijke interesse met filosofische vraagstukken beziggehouden. Naast hoofdredacteur van Bij Nader Inzien is ze landelijk coördinator van de Maand van de Filosofie en filosofiedocent aan de Universiteit van Amsterdam. Ze was onder meer redacteur bij Filosofie Magazine en Wijsgerig Perspectief.

Dick Timmer (Universiteit Utrecht)

Hoe ziet een eerlijke verdeling van kansen en mogelijkheden eruit? Kunnen mensen ooit tevéél bezitten? Is iemand die ergens mee instemt daarom ook meteen ‘autonoom’? En wat betekent dat eigenlijk: een rechtvaardige klimaattransitie? Met dit soort vragen staat Dick ’s ochtends op. Hij is promovendus in de politieke filosofie aan de Universiteit Utrecht. Ooit studeerde hij filosofie, religiewetenschap en theologie. Later wil hij alle verhalen uit de Talmoed kennen.

Je kunt de redactie bereiken door een mail te sturen aan: bijnaderinzienblog AT gmail DOT com