De redactie van BNI bestaat momenteel uit
(in alfabetische volgorde):

Dorian Accoe (Universiteit Gent)

In welke mate zouden we onze gameten moeten screenen? Zijn ouders verantwoordelijk voor de genen die ze doorgeven? Willen we streven naar een samenleving waarin er geen genetische ‘aandoeningen’ meer zijn? Is het antwoord op vorige vragen anders in het geval van donorinseminatie? Dorian Accoe houdt zich voornamelijk bezig rond dergelijke bio-ethische vragen, met bijzondere focus op reproductieve thema’s. Hij is verbonden aan de Universiteit van Gent als predoctoraal onderzoeker en is secretaris van het Bioethics Institute Ghent (BIG).


Daphne Brandenburg (Rijksuniversiteit Groningen)

Blijft iemand die Alzheimer krijgt schuldig voor een vroeger begane misdaad? Wat is de psychologie van morele besluitvorming en laten we ons hierbij leiden door emoties of door morele principes? Op welke verschillende manieren houden mensen elkaar verantwoordelijk en waarom doen ze dit? Daphne is Universitair Docent Ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en geïnteresseerd in onderzoek op het raakvlak van de psychologie en de ethiek. Hiernaast verkent ze graag berglandschappen en gebruikt ze haar pen en papier ook voor minder diepgaande doodles.


Willem van der Deijl (Tilburg University)

In de afgelopen 40 jaar is ons besteedbaar inkomen verdubbeld, maar zijn onze levens er beter van geworden? Willem is in zijn onderzoek gemotiveerd door dit soort vragen. In het bijzonder onderzoekt hij of waarde een subjectief begrip is (dat is het niet), of waarde te reduceren is tot onze ervaringen (dat is het wel), of welzijn van dieren iets anders is dan dat van mensen, en waarom waarde zo moeilijk te meten is. Hij is universitair docent aan de Universiteit van Tilburg.


Eva Delville (Vrije Universiteit Amsterdam)

‘Wat is een ziel?’ vroeg Eva aan haar oma toen ze nog geen 6 jaar oud was. Ontevreden met het antwoord van haar grootmoeder bleef ze tot vervelens toe doorvragen tot ze de uitgeprint Wikipedia-pagina over ‘de ziel’ naar haar gezicht gesmeten kreeg. Als jong kind moest en zou begrijpen hoe de wereld in elkaar zat. Niet verbazingwekkend dat ze 18 jaar later kiest voor een onderzoeksmaster filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze buigt zich over thema’s als de crisistoestand van de democratie, het verband tussen populisme en klimaatscepticisme en de politieke dimensie van kinderfilms. In tijden waar cynisme en verontwaardiging hoogtij vieren, kiest Eva ervoor om met een geëngageerde blik de wereld te begrijpen.


Savriël Dillingh (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Hoe verhoudt individuele vrijheid zich tot economische ongelijkheid? Beïnvloedt de markt hoe we met elkaar omgaan? Is het aandeelhoudersmodel nu echt de juiste manier om een bedrijf te structureren? Met dit soort vragen houdt Savriël zich bezig als promovendus in de politieke filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Om de donkerte van het nadenken over de markt en bedrijven af en toe te ontvluchten, werkt hij in het geheim aan een roman over liefde en gemeenschap.


Eveline Groot (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Hoewel Eveline een voorliefde heeft voor de grote Griekse denkers, is zij niet blind voor de eenzijdige stem in dit denken. Als meer dan de helft van de wereldpopulatie bestaat uit vrouwen, waar zijn alle vrouwenstemmen gebleven in de geschiedenis van de filosofie? En wat betekent het gebrek aan deze geluiden voor de ontwikkeling van ons denken en het mensbeeld dat wij hebben? Dit bevraagt zij in haar promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar zij zich specialiseert in het gedachtegoed van Germaine de Staël (1766­–1817).


Donovan van der Haak (Universiteit van Tilburg)

Donovan studeerde ‘filosofie der hedendaagse uitdagingen’ (MA) aan de Universiteit van Tilburg. Het liefst leest en filosofeert hij over politieke filosofie, meta-ethiek en existentialisme. Zo schreef hij zijn scriptie over de impact van moreel relativisme op argumenten voor epistocratie, een regeringsvorm waarbij alleen experts politieke macht mogen houden. Alhoewel hij zijn papers voornamelijk thuis schrijft, geeft hij er de voorkeur aan het grootste deel van zijn denkwerk te doen in de Oude Warande, een bosgebied achter de universiteit.


Anne Polkamp

Of we nou een T-shirt kopen, een stukje kaas eten of in de auto stappen – bijna al onze dagelijkse handelingen dragen bij aan onrecht. Vaak zijn dat complexe kwesties zoals uitbuiting, de bio-industrie en klimaatverandering, die diep geworteld zijn in onze manier van leven. Anne doet onderzoek naar deze vormen van het kwaad. Ze promoveerde aan de KU Leuven op de ethiek van klimaatverandering en de filosofie van Iris Marion Young.Natascha Rietdijk (Tilburg University)

Waarom zouden we experts vertrouwen? Wat betekent het eigenlijk om vrij en zelfstandig kennis te vergaren? En wat voor invloed hebben populisme en manipulatie op hoe we over waarheid denken? Deze kwesties op het grensvlak van politiek en kennis drongen zich een tijdje terug op aan Natascha tijdens het lezen van het nieuws. Van het beantwoorden ervan heeft zij inmiddels haar beroep gemaakt als promovendus aan Tilburg University.


Suzanne Roes (Universiteit Antwerpen)

Onze geschiedenis, ons denken en de wereld om ons heen zijn haarfijn met elkaar verweven. Toch praten we over de meeste dingen alsof we ze uit de wereld kunnen tillen om ze even goed te bekijken. Maar hoe kunnen we een muzikale ervaring met anderen delen? En zouden seksisme en racisme bestaan in een ander economisch systeem? Als filosofiestudent aan de Universiteit Antwerpen, is Suzanne altijd op zoek naar het grotere plaatje.


Matthé Scholten (Ruhr-Universität Bochum)

Matthé is geboeid door de grenzen van menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Door zijn liefde voor punkmuziek begon hij al vroeg de vanzelfsprekendheid van sociale normen in twijfel te trekken. Alleen de filosofie kon hem nog redden. Naast zijn gehele studie filosofie werkte hij in de zorg, maar pas tijdens zijn promotieonderzoek besefte hij dat zijn interesses voor filosofie en gezondheidszorg perfect samengaan. Sindsdien richt hij zich op ethische vraagstukken in de psychiatrie, in het bijzonder ethische dilemma’s rondom wilsbekwaamheid en verplichte zorg.


Donna Schumacher (Universiteit Leiden)

Mag kunstmatige intelligentie door de overheid worden gebruikt om de straten te surveilleren? Waar hebben we het precies over als we spreken van privacyschending? Wanneer is humanitaire interventie volledig legitiem? Donna vindt het belangrijk de verschillende antwoorden op deze vragen naast elkaar te leggen. Tijdens haar studie filosofie aan de Universiteit Leiden raakte ze vooral geïnteresseerd in de politieke filosofie en ethiek.


Linde van Schuppen (Radboud Universiteit Nijmegen)

Wat is de relatie tussen taal en denken? Wat is het verschil tussen een idee en een waanidee, tussen een perceptie en een hallucinatie? En hoe zitten verhalen precies in elkaar? Dit zijn de vragen die de huidige obsessies van Linde sturen. Ze studeerde psychobiologie en filosofie en is momenteel promovendus in de taalwetenschappen en doet onderzoek naar verhalen en taal in psychose aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.


Teun van Son (Universiteit Antwerpen)

Wat is Natuur, en is ze wel zo anders dan wijzelf? Aangespoord door de ecologische crisis in het antropoceen zoekt Teun naar vragen – en soms zelfs naar antwoorden – over de natuur en onze verhouding met de natuur. Hoe autonoom en individueel zijn wij echt, wetende dat de meeste cellen in ons lichaam geen mensencellen zijn maar cellen van microben? Door te wroeten in fundamentele vragen over natuur en individualiteit streeft Teun naar een nieuwe kritische blik op milieudiscussies.


Lianne Tijhaar (hoofdredacteur)

Lianne wilde pedagoog worden, tot ze op een dag niet meer zag waarom we bepaald gedrag afkeuren en ander gedrag juist niet. Wat is normaal en wie bepaalt dat? Waarom straffen we? Waarom was zij zelf eigenlijk geen crimineel geworden? Ze besloot filosofie te gaan studeren en heeft zich altijd vanuit haar maatschappelijke interesse met filosofische vraagstukken beziggehouden. Naast hoofdredacteur van Bij Nader Inzien is ze landelijk coördinator van de Maand van de Filosofie en filosofiedocent aan de Universiteit van Amsterdam. Ze was onder meer redacteur bij Filosofie Magazine en Wijsgerig Perspectief.


Friso Timmenga (Universiteit Leiden)

Hoe moeten filosofen omgaan met de grenzen van onze kennis? Wat betekent het dat we ons altijd moeten verhouden tot het onbekende? Waar eindigt het spreken en waar begint het zwijgen? Om antwoorden te zoeken op deze vragen studeert Friso de master moderne Europese filosofie aan de Universiteit Leiden. Hij is voornamelijk geïnteresseerd in de vragen die zich aan de grenzen van ons denken bevinden en de plaats die deze vragen krijgen binnen de Duitse en Franse fenomenologie. Naast filosofie studeerde hij ook af in de rechten.


Je kunt de redactie bereiken door een mail te sturen aan: bijnaderinzienblog AT gmail DOT com