De redactie van BNI bestaat momenteel uit
(in alfabetische volgorde):


Huub Brouwer (Universiteit Utrecht)

Telt pijn geleden door een muis moreel even zwaar als pijn geleden door een mens? Kunnen supersalarissen ooit verdiend zijn? Is een strikte scheiding tussen private eigendom en publieke macht mogelijk? Is angst voor de dood ooit gerechtvaardigd? Dat zijn een paar vragen waar Huub graag over nadenkt en schrijft. Hij is momenteel als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht, op het NWO project ‘private eigendom, publieke macht’.

Willem van der Deijl (Tilburg University)

In de afgelopen 40 jaar is ons besteedbaar inkomen verdubbeld, maar zijn onze levens er beter van geworden? Willem is in zijn onderzoek gemotiveerd door dit soort vragen. In het bijzonder onderzoekt hij of waarde een subjectief begrip is (dat is het niet), of waarde te reduceren is tot onze ervaringen (dat is het wel), of welzijn van dieren iets anders is dan dat van mensen, en waarom waarde zo moeilijk te meten is. Hij is universitair docent aan de Universiteit van Tilburg.

Eveline Groot (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Hoewel Eveline een voorliefde heeft voor de grote Griekse denkers, is zij niet blind voor de eenzijdige stem in dit denken. Als meer dan de helft van de wereldpopulatie bestaat uit vrouwen, waar zijn alle vrouwenstemmen gebleven in de geschiedenis van de filosofie? En wat betekent het gebrek aan deze geluiden voor de ontwikkeling van ons denken en het mensbeeld dat wij hebben? Dit bevraagt zij in haar promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar zij zich specialiseert in het gedachtegoed van Germaine de Staël (1766­–1817).


Natascha Rietdijk (Tilburg University)

Waarom zouden we experts vertrouwen? Wat betekent het eigenlijk om vrij en zelfstandig kennis te vergaren? En wat voor invloed hebben populisme en manipulatie op hoe we over waarheid denken? Deze kwesties op het grensvlak van politiek en kennis drongen zich een tijdje terug op aan Natascha tijdens het lezen van het nieuws. Van het beantwoorden ervan heeft zij inmiddels haar beroep gemaakt als promovendus aan Tilburg University.

Matthé Scholten (Ruhr-Universität Bochum)

Matthé is geboeid door de grenzen van menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Door zijn liefde voor punkmuziek begon hij al vroeg de vanzelfsprekendheid van sociale normen in twijfel te trekken. Alleen de filosofie kon hem nog redden. Naast zijn gehele studie filosofie werkte hij in de zorg, maar pas tijdens zijn promotieonderzoek besefte hij dat zijn interesses voor filosofie en gezondheidszorg perfect samengaan. Sindsdien richt hij zich op ethische vraagstukken in de psychiatrie, in het bijzonder ethische dilemma’s rondom wilsbekwaamheid en verplichte zorg.

Linde van Schuppen (Radboud Universiteit Nijmegen)

Wat is de relatie tussen taal en denken? Wat is het verschil tussen een idee en een waanidee, tussen een perceptie en een hallucinatie? En hoe zitten verhalen precies in elkaar? Dit zijn de vragen die de huidige obsessies van Linde sturen. Ze studeerde psychobiologie en filosofie en is momenteel promovendus in de taalwetenschappen en doet onderzoek naar verhalen en taal in psychose aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Lianne Tijhaar (hoofdredacteur)

Lianne wilde pedagoog worden, tot ze op een dag niet meer zag waarom we bepaald gedrag afkeuren en ander gedrag juist niet. Wat is normaal en wie bepaalt dat? Waarom straffen we? Waarom was zij zelf eigenlijk geen crimineel geworden? Ze besloot filosofie te gaan studeren en heeft zich altijd vanuit haar maatschappelijke interesse met filosofische vraagstukken beziggehouden. Naast hoofdredacteur van Bij Nader Inzien is ze landelijk coördinator van de Maand van de Filosofie en filosofiedocent aan de Universiteit van Amsterdam. Ze was onder meer redacteur bij Filosofie Magazine en Wijsgerig Perspectief.

Dick Timmer (Universiteit Utrecht)

Hoe ziet een eerlijke verdeling van kansen en mogelijkheden eruit? Kunnen mensen ooit tevéél bezitten? Is iemand die ergens mee instemt daarom ook meteen ‘autonoom’? En wat betekent dat eigenlijk: een rechtvaardige klimaattransitie? Met dit soort vragen staat Dick ’s ochtends op. Hij is promovendus in de politieke filosofie aan de Universiteit Utrecht. Ooit studeerde hij filosofie, religiewetenschap en theologie. Later wil hij alle verhalen uit de Talmoed kennen.


Je kunt de redactie bereiken door een mail te sturen aan: bijnaderinzienblog AT gmail DOT com