Wij verwelkomen reacties en debat, zolang de reacties constructief zijn en iets bijdragen aan de discussie. Wie reageert dient zich te houden aan de omgangsvormen die we ook zouden hanteren als we met z’n allen rond een tafel zouden zitten.

Een reactie heeft altijd inhoudelijk betrekking op de betreffende bijdrage [re-ageren = terug-doen] en is dus meer dan een eigen verhandeling over het onderwerp in de titel, hoe interessant ook.

Graag reageren onder eigen (volledige) naam.  We publiceren alleen reacties wanneer er een e-mailadres bij ons bekend is. E-mailadressen zijn niet zichtbaar op deze blog.

Wij hanteren een woordlimiet van 200 woorden per reactie. Wilt u uitgebreider reageren, dan kunt u uw bijdrage als ingezonden artikel voorleggen aan de redactie.

NB. Alle reacties moeten eerst worden goedgekeurd. Bij de eerste reactie op BNI kan het dus zijn dat het even duurt voordat de reactie zichtbaar is op de site.