Voorpublicatie

Huilen om muziek is plezierig omdat de echte dood ontbreekt

Huilen om muziek is plezierig omdat de echte dood ontbreekt

Duizend verschillende emoties hebben mensen. Meestal zijn die niet helemaal duidelijk. Ze raken makkelijk vermengd met andere (je bent woedend, maar wordt week door medelijden)…