Door Ingrid Robeyns (Hoogleraar Universiteit Utrecht)

De inaugurale rede (ofwel oratie) is een openbare lezing die een hoogleraar uitspreekt bij de aanvaarding van haar of zijn leeropdracht. Het is een heel apart genre, omdat de oratie aan de ene kant toegankelijk moet zijn voor een breed publiek (en dus specialistische discussies en technische termen moet vermijden), maar aan de andere kant toch ook aan vakgenoten laat zien wat de kersverse hoogleraar van plan is qua onderzoek, en hoe zich dat verhoudt tot de actuele ontwikkelingen in het vakgebied.

Onlangs hield Marc Davidson zijn oratie en het is een mooi voorbeeld van hoe een geslaagde oratie er uit hoort te zien. Davidson beargumenteert overtuigend dat de crisis mbt ecologische duurzaamheid serieus dient te worden genomen, en ook dat het geen technisch of financieel probleem is, maar een probleem van menselijke motivatie. Hoe krijgen we onszelf zo ver dat we bereid zijn onze levensstijl aan te passen, terwijl de voordelen van die aanpassingen niet onze eigen welvaart of welzijn ten goede komen, maar de levenskwaliteit van mensen die pas over enkele generaties zullen leven?

Davidson stelt dat dit kan indien het streven naar ecologische duurzaamheid deel gaat uitmaken van een zelfoverstijgend project, dat de generaties verbindt. Maar dat vergt dat er minder nadruk komt te liggen op individualisme – zowel in het overheidsbeleid, de maatschappelijke cultuur, als ook in de filosofie. Lees het en oordeel zelf – maar wat mij betreft is dit een overtuigende diagnose en een prachtige oratie.


Meer:

Volg ons op

TwitterInstagramFacebook

Op de hoogte blijven per mail?

Wanneer wil je een e-mail ontvangen?

Steun ons

Doneer Word vriend

4 Comments

    1. Beste Jurgen, dat zou op een dag moeten gebeuren… het is enkel een kwestie van taalredactie, maar wegens een continue drukke agenda kwam dat er eerst niet van, en nu had ik het idee dat er toch niemand meer op te wachten zat :-). Het lijkt me een goed voornemen dat voor de zomervakantie in orde te brengen! IK zal proberen er aan te denken hier een linkje te leggen.

  1. Dit verhaal lijkt direct overgeschreven uit de alarmistische pamfletten van milieu-activisten. Deze zetten in op stagnatie, een statische levenswijze die het menselijk vernuft ontkent. (verbieden in plaats van oplossen en innoveren) De geschiedenis geeft echter een geheel andere beeld van “duurzaamheid”.
    Om niet steeds hetzelfde te tikken verwijs ik naar enkele eigen artikelen:
    http://www.davdata.nl/knollenland.html
    http://www.davdata.nl/rattenvanger.html

Comments are closed.