Door Bij Nader Inzien (redactie)

Trump heeft in januari niet stilgezeten, maar filosofen ook niet.

De estafetterubriek ‘Een Kleine Ode Aan’ werd in het leven geroepen, met kleine odes aan o.a. Elizabeth Anscombe’s  Intention, The Reasons of Love van Harry Frankfurt, de Problemata (toegeschreven aan Aristoteles), en Arthur Schopenhauer’s De kunst gelijk te krijgen.

Harmen Ghijsen (RU Nijmegen) schreef  ‘Kun je je eigen ogen wel geloven?’ over het VENI-onderzoek over waarneming en impliciete oordelen dat hij de komende jaren zal gaan uitvoeren.

Sven Nyholm (TU/e) schreef een blog over zelfrijdende auto’s, en hoeveel – if anything – we kunnen leren van het debat over zogenaamde ’trolley cases’.

Ook kregen we het treurige nieuws dat Derek Parfit is overleden, waarbij Sem de Maagt (UU) zich afvroeg of Parfit zelf dat eigenlijk wel zo erg had gevonden.

Verder verscheen op BNI onder andere:

Veel leesplezier!


Volg ons op

TwitterInstagramFacebook

Op de hoogte blijven per mail?

Wanneer wil je een e-mail ontvangen?

Steun ons

Doneer Word vriend